Begraven IN DE natuuR

Alles over een laatste rustplaats in de natuur

Bestel Brochures

Begraven in de natuur

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te worden begraven in de natuur?

In Nederland zijn al een aantal natuurbegraafplaatsen geopend. Begraven IN DE natuuR is expert op dit gebied en kent alle reeds geopende natuurbegraafplaatsen in Nederland. De mogelijkheden op deze plaatsen voor u of uw dierbare lopen behoorlijk uiteen. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in het uiterlijk van de natuurgebieden, de regels over wat is toegestaan als grafmarkering, de mogelijkheden wat betreft beplanting, de wijze waarop de het grafrecht is geregeld, de prijzen voor de grafrechten, de mogelijkheden voor het houden van een uitvaartdienst en de grote van het kavel waarop u wordt begraven. Het is zowel mogelijk om direct in de natuur te worden begraven in een kist of lijkwade, als dat men na een crematie kiest voor het begraven van de as. Ook voor het begraven van de as of urn gelden verschillende regels.

Begraven IN DE natuuR kan u helpen bij het bepalen of deze vorm van uitvaart iets voor u is. Wij informeren particulieren per telefoon of e-mail altijd gratis.

particulieren

Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd voor natuurbegraafplaatsen en andere bedrijven die in deze sector werkzaam zijn of werkzaam willen zijn. Begraven IN DE natuuR is voorstander van natuurbegraven. Onze activiteiten zijn gericht op het zo onafhankelijk als mogelijk informeren van geïnteresseerden en het bevorderen van begraven in de natuur in algemene zin.

zakelijk